Innkalling til årsmøte 2020

Vi ønsker alle velkommen til årsmøte.

Innkalling til årsmøte torsdag 4. juni 2020 kl. 1100 på Grand hotell Terminus.

 

I følge vedtektene, pkt 6, skal årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned. 

På grunn av smittevernreglene måtte vi utsette årsmøtet 26. mars,  og har dermed i år ikke kunnet følge vedtektenes pkt 6. 

 

Men, vi kan nå holde årsmøte i juni basert på kommuneoverlegen i Bergen sin vurdering. Han sier i e-post til oss:

"Vi ser ingen betenkeligheter ved at dere gjennomfører årsmøtet.

Det viktigste er å holde litt avstand, å være nøye på håndhygiene og at man lar være å gå på møtet om man har luftveisssykdom/feber. 
Så får dere følge med på det som kommer fra regjeringen, i fall de bestemmer noe annet i mellomtiden.»

 

Det blir felles lunsj etter årsmøtet. Påmelding innen 25.5. Ingen egenandel.
Siden vi skal ha servering ber vi om at dere melder dere på slik at vi vet hvor mange som kommer.

 

Program:
            • Foredrag om Fremtidsfullmakt v/advokat Børje L. Hoff
            • Årsmøte
            • Felles lunsj 

 

Vedlagt følger saksliste, årsmelding, regnskap 2019 og budsjett 2020 samt innstilling fra valgkomiteen.Det er ingen egenbetaling til årsmøtet. Men, vi minner om at det er betalende medlemmer som har stemmerett !
Det er fortsatt noen som ikke har betalt medlemsavgift. Vennligst betal denne snarest til konto 3624.5209171. 
Medlemsavgiften er kr 150 pr år. Husk å skrive navnet ditt på betalingen i nettbanken og å ta med navn på eventuell partner. 
Partner som deltar på seniorklubbens arrangementer må i følge klubbens vedtekter også betale medlemsavgift.
---------------
Styret har avholdt møte, og vurdert hvordan vi best kan få til arrangementer for medlemmene. Vi syntes jo det var leit at vi måtte avlyse vårens program. Men, med kommuneoverlegens vurdering av samling for personer over 65+, mener styret at vi bør kunne få til et program for høsten. Det burde være mulig å få til samlinger utendørs. Vi satser på å få til den faste byvandringen, felles lett fjelltur, foredrag med inntil 50 personer. Når vi har utarbeidet programmet mer konkret, vil vi informere medlemmene. 
Julearrangementene er for lengst bestilt og vi håper det blir mulig å gjennomføre disse.  


Lenke til hjemmesiden: http://equinorseniorklubbbergen.lag247.no

Detaljer

Dato torsdag 04. juni 2020
Kalender Arrangement

Sted

Navn Grand Hotel Terminus