Bli medlem?

Publisert av Eilif Bru den 22.10.18. Oppdatert 11.05.23.

Hvordan bli medlem?  
Det er svært enkelt. I menystien under "Kontakt" finner du "Bli medlem". Og så må du selvfølgelig betale årskontingenten for deg selv og eventuelt "Familiemedlem" (ektefelle/samboer) til konto nr. 3624.52.09171.

Medlemskapet

Medlemsavgiften er for tiden kr 200 pr år pr person. Alle som deltar på våre arrangementer må ha betalt årsavgift. 

Vi ber om at du sørger for å informer oss om din e-postadresse/ eventuelt endring av e-postadresse, hjemmeadresse, telefonnummer, og navn på "Familiemedlem" hvis den også skal være medlem.

 


Utmelding

Dersom du skulle ønske å melde deg ut av klubben, håper vi du gir styret melding om dette enten ved telefon eller e-post - se fanen "Kontakt > Styret". Skyldes utmeldingen noe du mener kunne vært gjort bedre eller annerledes i klubben, vil vi gjerne høre om det.