Oppdatert 22.04.2022

  Kjære medlemmer

  Velkommen til hjemmesiden vår.
   På denne siden og via menystien ovenfor, finner du informasjon om seniorklubben.

   Klubbens aktivitetslisten finnes under fanen "Aktiviteter" -> "Aktivitetsliste"
     For hvert arrangement sender vi ut en invitasjon via epost med prosedyre for påmelding og påmeldingsfrist.


Aktiviteter

Sjekk ut aktivitetskalenderen vår for å få en oversikt over alle våre arrangement!

Bli medlem?

Bli medlem?

Hvem kan bli medlem i Equinor Seniorklubb Bergen? Vi ønsker alle pensjonister i Equinor velkommen som medlemmer i klubben vår. Ektefeller eller samboere som ønsker å delta på våre arrangementer registreres som "Familiemedlem". Dersom begge ektefeller har vært ansatt i Equinor (Statoil/Hydro) skal begge registreres som medlemmer. Hvordan bli medlem?

Les mer

Lenker til nyttig informasjon:

Equinor Pensjon

Equinor Reiseforsikring i Tryg:

Dokumenter - Equinor Seniorklubb Bergen (styreweb.com)

Fyll ut navn, avtalenummer 5442243, og dekning gjelder «ferie og fritidsreiser» i inntil 45 dager. Husk at reisekortet forutsetter at forsikringen er gyldig.

Reisekort 

Hos Tryg kan du få gratis medisinsk rådgivning før du reiser. Se hvordan du går frem i lenke under:  https://www.tryg.no/forsikringer/reiseforsikring/medisinsk-radgivning.html

Dekning av reiseforsikring forutsetter at du fyller vilkårene, og fordelsbeskattes av at Equinor ASA betaler reiseforsikringen for deg.

Du kan selv sjekke om du har fått forsikringspremie dekket av Equinor ASA under «inntekt - annet» posten i inntektsmeldingen din. (Hvis du har meldt deg ut av forsikringen etter du ble pensjonist, så kan du ikke bli gjenopptatt i ordningen).

Inntektsmeldingen din finner du i "Mine inntekter og arbeidsforhold" på skatteetaten.no. Du kan google "Mine inntekter og arbeidsforhold" eller bruke linken: https://skatt.skatteetaten.no/web/innsynamelding/ (Ha BankID klar)

Har du blitt pensjonist ila de siste 1-2 måneder, så er det ikke sikkert du har «annet» posten enda i inntektsmeldingen din. Da vil forsikringspremien være inkludert i posten "skattepliktig del av visse typer forsikringer" i inntektsmeldingen.

Hvis du ikke blir fordelsbeskattet er du heller ikke omfattet av reiseforsikringsordningen. Da vil reiseforsikringen ikke være gyldig for deg.

Equinor sin hjemmeside

Hyttekatalog:

Ved første gangs bruk klikker dere på glemt passord. Dere får da et nytt bilde der dere skriver inn e-posten deres og klikker send passord. Dere vil da få en mail om passord som brukes første gang. (dere lager nytt som er lettere å huske).

 Dere logger da inn med det gamle brukernavnet som er: kortnavn.p.cabinweb – hvis dere ikke husker det kan dere bruke mail adressen som brukernavn.