Oppdatert 14/2-2021

Kjære medlemmer

Velkommen til hjemmesiden vår. På denne siden og i menystien øverst i bildet finner du informasjon om klubben. 

Fordi det fortsatt vil være koronafare og restriksjoner de nærmeste månedene, vil seniorklubben fokusere mest på ”digitale” foredrag og utendørs arrangementer i denne perioden.
Vi vil selvfølgelig foreta justeringer i programmet hvis/når situasjonen endrer seg.
Klubbens årsmøte den 17. mars, foregå som video-møte, og innkalling vil bli sent ut minimum 3 uker i forveien.

Aktivitetslisten finnes under fanen "Aktiviteter" -> "Aktivitetsliste"
For hvert arrangement sender vi ut en invitasjon via epost med prosedyre for påmelding og påmeldingsfrist.

Vi minner også om at medlemskontingenten for 2021 forfaller til betaling 31. januar. Kontingenten er uforandret kr 150 per medlem og kr 150 for partnermedlemmer. Alle som deltar på arrangementene må ha betalt medlemskontingent.
Kontonummer for innbetaling vil bli oppgitt i epost til hvert medlem.

Bli medlem?

Bli medlem?

Hvem kan bli medlem i Equinor Seniorklubb Bergen? Vi ønsker alle pensjonister i Equinor velkommen som medlemmer i klubben vår. Ektefeller eller samboere som ønsker å delta på våre arrangementer registreres som "Familiemedlem". Dersom begge ektefeller har vært ansatt i Equinor (Statoil/Hydro) skal begge registreres som medlemmer. Hvordan bli medlem?

Les mer

Lenker til nyttig informasjon:

Equinor Pensjon

Equinor Reiseforsikring i Tryg:

Forsikringsbevis Reiseforsikring 

Reisekort

Reiseforsikringsvilkår for ansatte og pensjonister

Equinor sin hjemmeside

Hyttekatalog:

Ved første gangs bruk klikker dere på glemt passord. Dere får da et nytt bilde der dere skriver inn e-posten deres og klikker send passord. Dere vil da få en mail om passord som brukes første gang. (dere lager nytt som er lettere å huske).

 Dere logger da inn med det gamle brukernavnet som er: kortnavn.p.cabinweb – hvis dere ikke husker det kan dere bruke mail adressen som brukernavn.