Kort om Statoil Seniorklubb Bergen

Klubben ble stiftet i 1996. Formålet er å være et sosialt forum for medlemmene og sammen med de andre seniorklubbene i Statoil å være et bindeledd mellom pensjonistene og bedriften.

Vi ønsker å tilby et variert og rikholdig program med månedlige sammenkomster. Dette kan være møter med foredrag, teater, konserter, museumsbesøk, dagsturer i nærområdet, gatevandring i Bergen. Spesielle begivenheter er sommeravslutning, julemiddag og julelunsj. Vi informerer også om noen fellesturer i inn- og ut-land som medlemmene kan melde seg på.

Aktivitetene finansieres gjennom tilskudd fra Statoil, medlemskontingent og egenandel som vil variere for det enkelte arrangement.

 

 

Protokoller fra årsmøter:

Protokoller fra årsmøtene