Program for våren 2021

OBS Programmet er foreløpig og vil bli komplettert etter hvert.

20.01.2021 Genteknologi i koronaens tid - elektronisk foredrag - v/ professor Anders Molven UIB

03.02.2021 Teaterforestilling: Cabaret - DNS

15.02. 2021 Moderne informasjonsteknologi, fordeler og ulemper - v/ amanuensis Pål Grønås Drange UIB

03.03 2021 Teaterforestilling: Et dukkehjem - DNS avklarer evt endringer direkte med deltakerne

10.03.2021 Digital byvandring i Bergen i gamle dager, v/ tidl. byplansjef og dosent emeritus Hans Jacob Roald

17.03.2021 Årsmøte i Equinor Seniorklubb Bergen, Zoom-møte. - Underholdning v/Bjarte Hjelmeland

20.04.2021 Foredrag rundt Grønne investeringer og Equinors utfordringer - v/ Professor Thore Johnsen NHH

Mai 2021 Rundtur til Botanisk hage/Arboretet med enkel bespisning

2-3. Juni 2021 Sommertur til Rosendal m/overnatting

Vi planlegger også et par andre arrangementer i vårsesongen, men koronasituasjonen vil avgjøre når/hvordan dette kan/vil bli gjennomført.

Vi har dessuten en foreløpig avtale om et besøk av ny Equinor konsernsjef Anders Opedal, men da ønsker vi et fysisk møte, så dette må avtales når koronasituasjonen er mer avklart.Sist oppdatert 20210219