Pensjonsordning i Equinor og Reiseforsikring

Publisert av Eilif Bru den 24.09.18. Oppdatert 20.07.21.

Det er pensjonen vi som pensjonister lever av og en mer eller mindre vesentlig del av pensjonen kommer fra Statoil Pensjon. Mange  pensjonister er også aktive på reisefronten, og da kan det være av interesse å få en oppdatering av hva som gjelder forhold som:
-Reise- ulykkes og andre forsikringer.
-Hvilke aldersbegrensninger har vi?
-Hva gjelder for ektefelle/samboer ?

Alt dette vil vi få en interessant orientering om på torsdag 18. oktober av Arve  Medhus som arbeider med pensjon og forsikring til daglig i Equinor.